BejelentésVízivárosi Óvoda - Székesfehérvár
Számodra legfontosabb dolog a játék...

MENÜ
Bemutatkozás

A Vízivárosi Óvoda egy lakótelep középpontjában, 30 éve sikeresen működő 150 férőhelyes intézmény. A nevelőmunka hat gyermekcsoportban folyik tizenhárom óvodapedagógus és nyolc technikai dolgozó segítségével. A csoportok kialakításánál saját meggyőződésünket erősítik a szülői kérések, melyek szerint törekszünk homogén életkorú gyermekközösségek kialakítására.

Nevelőtestületünk nagy része már hosszú évek óta dolgozik együtt. Közös múltunk, egymás ismerete, s eddig elért eredményeink lehetővé tették a minőségi környezet létrehozását, amelyben megjelenik a kultúrált és hatékony csapatmunka.

Jövőképünk a gyermek középpontba helyezését, s az óvoda nevelő funkciójának kiteljesítését tekinti alapvetőnek. Megteremtjük az óvó-védő, szociális, nevelő és személyiségfejlesztő alapelvek megvalósításának lehetőségét. Mindezt a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával, elfogadásával, szeretettel és megbecsüléssel valósítjuk meg.

Elmaradhatatlan céljaink közé tartozik az élmény gazdag óvodai tevékenységrendszer megteremtése, az iskolai életre történő felkészítés.
Óvodánk sikeressége a nevelőtestület sokszínű egyéniségén alapul, hiszen
óvodapedagógusaink magas szintű pedagógiai, pszichológiai kultúrával rendelkeznek.

Nevelőmunkánk, eredményeink arra ösztönöztek bennünket, hogy önálló arculatú, hagyományainkra épülő saját nevelési programot állítsunk össze, mely négy alappilléren nyugszik: a gyermeki játékon, az egyéni képességfejlesztésen, Fejér megye népszokásain és szakmai, etikai hitvallásunkon.

Mottónk:
„Várunk abba a lakótelepi óvodába, ahol saját megyénk népszokásain keresztül fejlesztjük egyéni képességeidet, olyan képzett pedagógusok segítségével, akik legfontosabbnak szakmai és etikai hitvallásukat tekintik, s nem felejtik el, hogy számodra legfontosabb dolog a játék.”


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!